PROCEDURA DE TRANSMITERE A FACTURII ELECTRONICE CĂTRE CAS GALATI

 

Factura electronică se va transmite folosind aplicaţiile SIUI sau aplicaţii compatibile. Înainte de transmiterea facturii electronice trebuie realizată conectarea online.

 

Pentru a transmite factura electronică din aplicaţia SIUI se vor urma paşii de mai jos:

 1. Se accesează “Administrare/Date unitate” şi se completează următoarele câmpuri: Denumire unitate, Cod unic de inregistrare, Număr registrul comerţului, Valid de la, Reprezentant legal, Cont bancar, Capital şi Adresă
 2. Se accesează „Raportări/Facturi electronice”;
 3. Se apasă butonul adaugă.
 1. Se completează câmpurile. Explicaţia campurilor este următoarea:

 

 1. Date despre factura
  • Serie factură - seria facturii emise de furnizor
  • Numar factură - numarul facturii emise de furnizor
  • Data factură – data întocmirii facturii
  • Data scadenţă – câmp opţional ce reprezintă data până la care se va face plata
  • Data început – prima zi din perioada pentru care se face raportarea
  • Data sfârşit – ultima zi din perioada pentru care se face raportarea

 

 1. Date despre contract
  • Nr. Contract – contractul în baza caruia se va face plata.
  • Data contract – data contractului menţionat anterior
  • Tip contract – tipul furnizorului
  • Categorie – categoria furnizotului(clinice, paraclinice, spitale …)

Campurile Nr. Contract, Data contract şi Tip contract se vor autocompleta cu valorile din Administrare/Contracte.

 

 1. Date furnizor
  • Denumire – numele furnizorului
  • Reprezentant – reprezentant legal
  • Nume banca – numele băncii furnizorului
  • Cod SIUI – câmpul se va autocompleta
  • Cod fiscal
  • Capital social
  • Număr reg. com
  • Cont bancar – contul bancar al furnizorului în care se va face plata

Campurile din aceasta secţiune se vor autocompleta cu datele din secţiunea Administrare/Date unitate.

 

 1. Date CAS
  • Denumire – se va selecta CAS-GL
  • Cod SIUI – se va selecta CAS-GL
  • Cod fiscal – se va completa cu 11317579
  • Adresa -  Str. MIHAI BRAVU  Nr.42
  • Nume banca şi Cont bancar – se vor completa in funcţie de tipul furnizorului astfel:
   • RO88TREZ27A660301200109X - Medicamente cu si fara contributie personala
   • RO79TREZ27A660303200109X - Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curative
   • RO70TREZ27A660305200109X - Dispozitive si echipamente medicale
   • RO26TREZ27A660401200109X - Asistenta medicala primara
   • RO70TREZ27A660402200109X - Asistenta medicala pentru specialitati clinice
   • RO17TREZ27A660403200109X - Asistenta medicala stomatologica
   • RO61TREZ27A660404200109X - Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
   • RO08TREZ27A660405200109X - Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
   • RO17TREZ27A660500200109X - Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
   • RO96TREZ27A660601200109X - Spitale generale
   • RO34TREZ27A660604200109X - Unitati de recuperarea - reabilitare a sanatatii
   • RO87TREZ27A660700200109X - Ingrijiri medicale la domiciliu
   • RO33TREZ27A661100200109X - Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale.
   • RO35TREZ27A660302200109X - Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curative