Deblocări Carduri Naționale de Asigurări de Sănătate: 

Tel: 0745.105.371 sau la 0236.410.111 - int. 318, 321 

 

Carduri Europene

Tel:  0236.410.111 - int. 321     cardeuropean@cjasgl.ro

 

Formulare Europene - Decontare servicii medicale prestate in UE si in statele care au incheiate acorduri bilaterale

Tel: 0758.11.64.60 sau la 0236.410.111 - int. 306 sau 344

E-mail:    europeanforms@cjasgl.ro

 
Centrală telefonică: 0236.410.111 - Secretariat - int. 300   relpubl@cjasgl.ro
 

Director General - int. 302     dirgen@cjasgl.ro

Director Adjunct / Medic Șef - int. 303     medicsef@cjasgl.ro

Director Economic - int. 304     direc@cjasgl.ro

Director Direcţia de Relaţii Contractuale - int. 307     acds@cjasgl.ro

Șef Serviciu Evidență Asigurați - int. 310     asigurati@cjasgl.ro

Șef Serviciu Buget Finanțe Contabilitate - int. 343     buget@cjasgl.ro

Șef Serviciu Direcţia de Relaţii Contractuale - int. 339     acds@cjasgl.ro

Serviciul Medical - int. 341, 330     servmed@cjasgl.ro

Șef Birou Control - int. 317     control@cjasgl.ro

Compartiment Resurse Umane - int. 312     resurse@cjasgl.ro

Compartiment Tehnologia Informației - int. 345     it@cjasgl.ro

Compartiment Juridic - int. 326     juridic@cjasgl.ro

 

Relații cu Furnizorii

Contractare-Decontare

Clinice  - int. 322, 308     acds@cjasgl.ro

Paraclinice, Balneo Fizio Terapie - int. 322     hc@cjasgl.ro

Dispozitive Medicale si Ingrijiri la domiciliu - int. 322   md@cjasgl.ro

Medicină de Familie si Stomatologie - int. 340, 334  mf@cjasgl.ro

Farmacii - int. 308     farm@cjasgl.ro

Spitale, Transport Sanitar - int. 339     spit@cjasgl.ro

Receptie Dosare

Dispozitive Medicale și Îngrijiri la Domiciliu - int. 311     acds@cjasgl.ro

 

Achiziții Publice Logistică și Patrimoniu

Coordonator Compartiment - int. 333     logistica@cjasgl.ro

Eliberare tipizate medicale - int. 319     logistica@cjasgl.ro

 

Evidență Asigurați, Concedii Medicale 

Concedii Medicale - int. 328     verificarecm@cjasgl.ro

Declaraţii, Vizare Adeverinţe - int. 318     asigurati@cjasgl.ro

 

Buget Financiar Contabilitate

Decontări Furnizori - int. 320     buget@cjasgl.ro

Contabilitateint. 337     buget@cjasgl.ro

 

Formulare Europene int. 306     europeanforms@cjasgl.ro

Casierieint. 316    

Registratură - int. 305

 

 

Pentru îndeplinirea responsabilităților legate de distribuirea cardului național de sănătate a fost desemnata:

Sava Ion - Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale –  0745105371; e-mail: asigurati@cjasgl.ro