Funcţia

Nume şi prenume

Director General - cu delegare de atributii

Dr. Ciprian GROZA

Director Executiv  Direcţia Economică

Ec. Iulia-Simona PETCU

Director Executiv Direcţia Relaţii Contractuale - exercitare temporara

Ec. Adrian NEACŞU

Medic Şef

Dr. Oana Irina IONIȚĂ