Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate.

Instituţia are sediul în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 42, la intersecţia străzilor Mihai Bravu şi Ep. Melchisedec Ştefănescu (fostă Vultur).

Principalul obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

C.A.S. Galaţi aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în raza de competenţă.

Conform organigramei actuale, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are înfiinţate un numar de 63 de posturi. Dintre acestea 59 sunt funcţii publice şi 4 contractuale.

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are următoarele atribuţii: