Asigurat cu plata contribuţiei conform Legii nr. 95/2006

 

Persoane fizice cu venituri impozabile

Documente necesare

    Model declaratie

Persoane pensionare

Documente necesare

Persoane asigurate care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora Documente necesare

 

Asigurat fără plata contribuţiei conform Legii nr. 95/2006

 

Elev/student cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani

Documente necesare

Student doctorand

Documente necesare

Model declaraţie

Persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti Documente necesare

Tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care provine din sistemul de protecţie a copilului

Documente necesare

Sot, soţie sau părinte aflat în întreţinerea unei persoane asigurate (coasigurat)

Documente necesare

Model declaraţie

Persoană cu handicap

Documente necesare

Personal monahal

Documente necesare

Bolnav cu o afecţiune inclusă în programele naţionale de sănătate

Documente necesare

Femeie însărcinată sau lăuză

Documente necesare

Persoană care se află în concediu de acomodare sau care se afla în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani

Documente necesare

Şomer

Documente necesare

Persoană care face parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social conform Legii 416/2001

Documente necesare

Persoană care se află în executarea unei pedepse private de libertate sau arest preventiv

Documente necesare

Persoane voluntare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea  Documente necesare 

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii

Documente necesare

Persoană ale cărei drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege 118 / 1990

Documente necesare

Persoană ale cărei drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege 189 / 2000

Persoană ale cărei drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege 44 / 1994

Persoană ale cărei drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege 309 / 2002