Metodologie de obținere a duplicatului cardului național de sănătate, conform Ordinului CNAS nr. 98/27.02.2015

 

In cazul achitarii la caseria CAS Galati, adeverinta de inlocuire a cardului national se va elibera in aceeasi zi.

In cazul achitarii prin virament bancar (OP)/mandat postal, adeverinta de inlocuire a cardului national se va elibera  dupa confirmarea incasarii sumei in contul CAS Galati.

Atentie:

a) La plata prin virament, la rubrica "Beneficiar" se completeaza:

"Cont IBAN":            RO08TREZ3065005XXX000198

"Nume beneficiar":  C.A.S. Galati

"CNP/CUI":              11317579

b) La plata prin mandat postal, la rubrica "Beneficiar" se completeaza:

CAS Galati, CIF 11317579

Situatii cand se solicita card duplicat

Cine plateste cardul/suma

Formular

Unde se depune cererea   completata si semnata

Dovada calitatii de asigurat pana la emiterea cardului duplicat/Termen emitere card duplicat

Cardul initial s-a pierdut, furat sau deteriorat

Asigurat/ 12,97 lei

Suma se achita la casieria CAS GALATI sau in contul:

RO08TREZ3065005XXX000198

Deschis la Trezoreria Galati

Se completeaza la beneficiar C.A.S. Galati, C.U.I. 11317579

Formular Anexa 1

La sediul C.A.S. unde este luat in evidenta, prin posta, insotita de urmatoarele  documente sau prin e-mail la: evidenta.casgl@casan.ro (atasamentele nu trebuie sa depaseasca 7MB)

 • copia  actului de identitate
 • dovada platii contravalorii cardului duplicat
 • Cerere de eliberare a cardului duplicat (Formular Anexa 1)

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2, Are termen de valabilitate 60 zile si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat

Cardul duplicat se elibereaza in max.30 zile

Modificari date personale de identificare ulterior datei de emitere a cardul initial

 

Asigurat

12,97 lei

Suma se achita la casieria CAS GALATI sau in contul:

RO08TREZ3065005XXX000198

deschis la Trezoreria Galati

Se completeaza la beneficiar C.A.S. Galati, C.U.I. 11317579

Formular Anexa 1

La sediul C.A.S. unde este luat in evidenta prin posta insotita de urmatoarele  documente sau prin e-mail la: evidenta.casgl@casan.ro (atasamentele nu trebuie sa depaseasca 7MB):

 • copia actului de identitate sau alte acte doveditoare dupa caz, privind modificarea datelor de identificare ulterior datei de emitere a cardului  national
 • cardul initial emis
 • dovada platii contravalorii cardului duplicat

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2, Are termen de valabilitate 60 zile si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat

Cardul duplicat se elibereaza in max.30 zile

Alte situatii justificate

Asigurat - 12,97 lei

Suma se achita la casieria CAS GALATI sau in contul:

RO08TREZ3065005XXX000198

deschis la Trezoreria Galati

Se completeaza la beneficiar C.A.S. Galati, C.U.I. 11317579

Formular Anexa 1

La sediul CAS unde este luat in evidenta sau prin posta insotita de urmatoarele documente:

 • copia actului de identitate
 • dovada platii contravalorii cardului duplicat

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2, Are termen de valabilitate 60 zile si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat

Cardul duplicat se elibereaza in max.30 zile

Cardul emis prezinta:

-defectiuni tehnice,

-informatii inscrise eronat sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare, confirmate de casa de asigurari de sanatate

Imprimeria Nationala/12,97 lei

Formular Anexa 1

La sediul CAS unde este luat in evidenta sau prin posta insotita de urmatoarele  documente:

 • copia actului de identitate
 • cardul national emis initial

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2, Are termen de valabilitate 60 zile si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat

Cardul duplicat se elibereaza in max.30 zile

In situatii justificate rezultate din derularea procesului de distributie a cardului  emis initial

Posta Romana/12,97 lei

-

La sediul CAS unde este luat in evidenta sau prin posta insotita de urmatoarele  documente:

 • copia actului de identitate
 • cardul national emis initial

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2, Are termen de valabilitate 60 zile si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat.

Cardul duplicat se elibereaza in max.30 zile

 

Pentru persoanele prevazute la art. 336 alin(1) din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta,primirea cardului national, li se elibereaza de CAS la care este luat in evidenta adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

 

Cererea va fi insotita de cardul national!

 

Adeverinta se solicita in baza unei cereri - FORMULAR ANEXA 3

 

Modelul de adeverinta - FORMULAR ANEXA 4