Instituţie înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr.  9523/2008.

 

Responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal (DPO)

 
e-mail: dpo@cjasgl.ro - doar pentru sesizari  privind protecţia persoanelor fizice
             în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
             circulaţie a acestor date, conform Regulamentului (U.E.) nr. 679/2016
Telefon: 0236 410 111 int. 347 - doar pentru sesizari privind protecţia datelor cu caracter personal a persoanelor fizice