Funcţia

Șef Serviciu/ Birou/ 
Responsabil 

Compartiment

Interior la 0236/410111

E-mail

Director General

Groza Ciprian

302

dirgen@cjasgl.ro

Birou Control

Onosă Anca

317

control@cjasgl.ro

Compartiment Tehnologia 

Informației

Leocă Daniel

345

it@cjasgl.ro

Compartiment Resurse Umane

Pădure Adriana

Mîrza Adina

312

resurse@cjasgl.ro

Compartiment Juridic și Contencios

Burciu Corina

Boboc Simona

Tănase Nicoleta

326

juridic@cjasgl.ro

Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt

Haret Dorina

300

relpubl@cjasgl.ro

Director Economic

Petcu Iulia-Simona

304

direc@cjasgl.ro

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Orman Fănica

343

buget@cjasgl.ro

Serviciul Evidenta Asigurati Carduri si Concedii Medicale

Ionașcu Florina

310

asigurati@cjasgl.ro

verificarecm@cjasgl.ro

Card European Ciolan Daniela 321 cardeuropean@cjasgl.ro

Compartimentul Achiziții Publice Logistică și Patrimoniu 

Rășcanu Liliana

333

buget@cjasgl.ro

Director Relații Contractuale

Neacșu Adrian

307

acds@cjasgl.ro

Compartiment Analiza Cereri si Eliberare Decizii, Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

Kevorchian Luminița

311

acds@cjasgl.ro

Serviciul Decontare Servicii Medicale

Curduman Marilena

Dumitrașcu Ionel

Popescu Elena

Trifan Traian

Munteanu Carmen

Badea Constanța

Neacșu Ioana

Damaschin Simona

339

339

340

334

322

308

308

322

spit@cjasgl.ro

spit@cjasgl.ro

mf@cjasgl.ro

mf@cjasgl.ro

hc@cjasgl.ro

farm@cjasgl.ro

farm@cjasgl.ro

md@cjasgl.ro

Compartiment Evaluare Contractare

Badea Constanța

308 evaluare@cjasgl.ro

Compartiment Acorduri, Regulamente, Formulare Europene

Stratan Georgeta

Miron Elena

Lazar Nicoleta

306

 europeanforms@cjasgl.ro

Medic Șef

Ioniță Oana Irina

303

medicsef@cjasgl.ro

Serviciul Medical

Matei Antonela

341

servmed@cjasgl.ro

Compartiment Programe de Sănătate

Ștefan Sorina

330

servmed@cjasgl.ro

Compartiment Clawback

Stoica Daniela

Rusu Laurentiu

330 servmed@cjasgl.ro