Funcţia

Șef Serviciu/ Birou/ 
Responsabil 

Compartiment

Interior la 0236/410111

E-mail

Director General

Groza Ciprian

302

dirgen@cjasgl.ro

Birou Control

Onosă Anca

317

control@cjasgl.ro

Compartiment Tehnologia 

Informației

Leocă Daniel

Ciubucciu George

345

it@cjasgl.ro

Compartiment Resurse Umane

Pădure Adriana

Mîrza Adina

312

resurse@cjasgl.ro

Compartiment Juridic și Contencios

Burciu Corina

Boboc Simona

Tănase Nicoleta

326

juridic@cjasgl.ro

Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt

Haret Dorina

300

relpubl@cjasgl.ro

Director Economic

Petcu Iulia-Simona

304

direc@cjasgl.ro

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Orman Fănica

343

buget@cjasgl.ro

Serviciul Evidenta Asigurati Carduri si Concedii Medicale

Ionașcu Florina

310

asigurati@cjasgl.ro

verificarecm@cjasgl.ro

Card European Ciolan Daniela 321 cardeuropean@cjasgl.ro

Compartimentul Achiziții Publice Logistică și Patrimoniu 

Rășcanu Liliana

333

buget@cjasgl.ro

Director Relații Contractuale

Neacșu Adrian

309

acds@cjasgl.ro

Compartiment Analiza Cereri si Eliberare Decizii, Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

Kevorchian Luminița

311

acds@cjasgl.ro

Serviciul Decontare Servicii Medicale

Curduman Marilena

Dumitrașcu Ionel

Chebac Marius

Popescu Elena

Trifan Traian

Grigore Angelica

Munteanu Carmen

Badea Constanța

Neacșu Ioana

Damaschin Simona

Petrisor Alexandra

339

339

308

340

334

334

322

308

308

322

307

spit@cjasgl.ro

spit@cjasgl.ro

spit@cjasgl.ro

mf@cjasgl.ro

mf@cjasgl.ro

mf@cjasgl.ro

hc@cjasgl.ro

farm@cjasgl.ro

farm@cjasgl.ro

md@cjasgl.ro

md@cjasgl.ro

Compartiment Evaluare Contractare

Badea Constanța

308 evaluare@cjasgl.ro

Compartiment Acorduri, Regulamente, Formulare Europene

Stratan Georgeta

Miron Elena

Lazar Nicoleta

306, 344

 europeanforms@cjasgl.ro

Medic Șef

Ioniță Oana Irina

303

medicsef@cjasgl.ro

Serviciul Medical

Matei Antonela

341

servmed@cjasgl.ro

Compartiment Programe de Sănătate

Ștefan Sorina

330

servmed@cjasgl.ro

Compartiment Clawback

Stoica Daniela

Rusu Laurentiu

330 servmed@cjasgl.ro