LEGE     Nr. 161/2003 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

LEGE     Nr. 176/2010 din   1 septembrie 2010
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Fișiere atașate

Programe si strategii.doc Raport anual LG 544 din 2001 pe anul 2021.pdf HOTĂRÂREA Nr 123 din 07-02-2002 cu actualizari din 2016.pdf ANEXA II.docx Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate.docx Lista cu documentele de interes public.docx LEGEA Nr 544 din 2001 cu actualizari in 2016.pdf