1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în condițiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa si semna electronic cererea, conform formularelor ataşate.


2. Cererea se va transmite în format electronic, in acelasi format *.doc sau *.docx, (atentie!! - CEREREA NU SE VA SCANA SAU FOTOGRAFIA), la adresa de e-mail "it@cjasgl.ro" utilizată de persoanele responsabile cu încheierea contractelor, cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";


3. După înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4. După primirea confirmării, furnizorii se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor.

 

Fișiere atașate

__Cerere certificat digital pentru furnizorii aflati in relatie contractuala cu CAS GL__.doc