In conformitate cu adresa CNAS nr. P 8851/24.10.2014, inregistrata la Casa de Asigurari de Sanatate Galati sub nr. PDG/922/24.10.2014, va comunicam persoanele nominalizate de CAS Galati pentru indeplinirea responsabilitatilor legate de distribuirea cardului national de sanatate.

 

  1. Costea Nicoleta –Serviciul Logistica si Achizitii – tel 0236/410111- int 319; 0758101441; e-mail: logisticasiachizitii@casgl.ro

 

  1. Oancea Dorina – Serviciul Administrare Contributii si Creante – tel 0236/410111- int 335; 0756190937; e-mail: evidenta@casgl.ro