Vă aducem la cunoştinţă faptul că a fost emis Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Nr. 1449/798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumirea şi formatul fişierului de raportare care conţine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguraţilor sunt publicate AICI (clik pentru vizualizare).

 

Vizualizare adresa comunicare CNAS.

 

Anunţul a fost făcut public în data de 18.12.2014.