Prin prezenta vă aducem la cunoștință modalitatea de inregistrare a testelor, conform ghidului transmis de catre DSP/INSP. Alte informatii suplimentare cu privire la comunicarile DSP si modul de raportare a activitatii de testare in Corona Forms vor fi comunicate direct dumneavoastră de instituțiile în cauză.

 

https://formulare.sts.ro/formular-solicitare-suport-cnas/

 

deschide_document.docx