Urmare a adresei CNAS nr. P62/07.01.2015, înregistrată la CAS Galaţi cu nr. PDG/21/08.01.2015, vă comunicăm faptul că asiguraţilor le sunt eliberate cardurile naţionale de sănătate returnate, în baza solicitării acestora la ghişeul CAS.