Având în vedere:

vă informăm că începând cu data de 04.07.2023, ora 17.00 sunt în derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute, iar pe perioada de indisponibilitate a PIAS, începând cu data de 30.06.2023, sunt aplicabile dispozițiile legale mai sus menționate, urmând ca prin ordin al președintelui CNAS să fie stabilită procedura de transmitere în PIAS a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale acordate off-line în această perioadă, a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale acordate off-line anterior producerii disfuncționalităților, care aveau termen de transmitere în această perioadă, precum și a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale acordate în luna iunie 2023, care aveau termen de raportare în luna iulie 2023 și care nu au putut fi raportate.