ORDIN pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfunctionalităti în functionarea PIAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate (cnas.ro)

Vă informăm faptul că, începând cu 01.04.2024 serviciile medicale se acordă cu obligativitatea raportării on-line în 3 zile lucrătoare, conform prevederilor legislative.

In cursul acestei zile se va aproba si publica Ordinul CNAS ce contine procedura de raportare a serviciilor din perioada 01.03.2024-31.03.2024 și care face urmatoarea referire:

 

 

“Pentru validarea activității desfășurate in perioada 01.04.2024 și pană la data disponibilității tuturor componentelor PIAS în parametri normali de funcționare, pentru  “serviciul nu a fost semnat cu cardul”, va fi necesara emiterea unui ordin distinct al președintelui CNAS, în temeiul dispozițiilor art. 209-212 din Anexa nr. 2, la H.G nr. 521/2023 și ale art.25-28 din H.G nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare”.