Fișiere atașate

Documente coractare spital public conform Legii 109 si Ordin 1471.zip Anunț contractare pentru anul 2022.pdf Etapele procesului de contractare pe anul 2022.doc Acte necesare contract PNS Hemoglobina Glicozilata.zip PNS DIALIZA.zip PNS MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE SPITALE.zip PNS RADIOTERAPIE.zip Acte necesare contract spitale 2022.zip Acte necesare contract ambulanta 2022.zip Acte necesare contract dispozitive medicale pe anul 2022.doc Acte necesare contract ingrijiri medicale si paliative la domiciliu pe anul 2022.doc Acte necesare contractare FARMACII 2022.zip Acte necesare incheiere contract medicina dentara 2022.zip Acte necesare incheierii contractului de furnizare de servicii medicale in centre de permanenta pe a.doc Acte necesare incheierii contractului in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru speci.doc Acte necesare incheierii contractului in asistenta medicala de recuperare pe anul 2022.doc Acte necesare incheieriii contractului pentru specialitatile paraclinice pe anul 2022.doc Acte necesare medicina primara 2022.zip DECLARATIE ALT CONTRACT.doc Declaratie alte contracte - ANEXA 11 A.docx Declaratie alte contracte furnizori ingrijiri la domiciliu ANEXA_31_F + G.docx Declaratie Dispozitie ANEXA_39 E .docx Declaratie incheiere contrate, conventii, intelegeri.doc Model cerere incheiere contract .doc Program de lucru ANEXA_45.docx Program lucru furnizori ingrijiri la domiciliu ANEXA_44.docx Structura personal ANEXA_49.docx