Fișiere atașate

CERERE elibeare formular E106-S1.doc CERERE eliberare formular E 121-S1.doc cerere eliberare formular E104.doc CERERE eliberare formular E112-S2.doc CERERE rambursare cf Ord 163.doc CERERE rambursare cf.Hg 304.doc Ordin nr 154-120_26.02.2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a LG296_2002.pdf Lege nr 296- privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in bazaacordurilor.pdf Listă acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor bilaterale încheiate la nivel de stat şi de.pdf Cerere acordare autorizatie prealabila rambursare asist.med.transfrontaliera.docx Listă acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor bilaterale încheiate la nivel de stat.pdf SITUATIE FORMULARE EUROPENE CAS GALATI 2017 si 01 IAN - –31 OCTOMBRIE 2018.doc Certificat de incapacitate de munca.pdf Form E 001.pdf Form E 104.pdf Form E 106.pdf Form E 107.pdf Form E 108.pdf Form E 109.pdf Form E 115.pdf Form E 116.pdf Form E 117.pdf Form E 118.pdf Form E 120.pdf Form E 121.pdf Form E 125.pdf Form E 126.pdf Form E 127.pdf Norme metodologice a formularelor emise in aplicarea Regulamentului CEE.pdf Raportul medicului curant al pacientului care solicita formularul E112.pdf Regulamentul CEE Nr.574-1972 al Consiliului Uniunii Europene.pdf Regulamentul CEE Nr.1408-1971 al Consiliului Uniunii Europene.pdf