Fișiere atașate

Conditii de acordare a investigatiilor paraclinice 2018.docx Conditii de acordare a serviciilor clinice din ambulatoriu de specialitate 2018.docx Conditii de acordare a serviciilor de medicina de familie 2018.docx Conditii de acordare a serviciilor stomatologice 2018.docx Conditii de acordare a serviciilorde medicina fizica si reabilitare 2018.docx Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu 2018.docx Conditiile acordarii serviciilor de transport sanitar neasistat 2018.docx Conditiile acordarii serviciilor medicale in sanatorii 2018.docx Conditiile de acordare a dispozitivelor medicale 2018.docx Conditiile de acordare a serviciilor medicale spitalicesti 2018.docx Conditiile de furnizare medicamente pentru asigurati 2018.doc