1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa cererea tip în format .doc.

2. Cererea se va transmite în format .doc la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu introducerea acestora in sistemul informatic.

3. ATENTIE ! La rubrica Autoritate de Certificare Emitenta treceti exact ce scrie pe certificat (Emitent).

Exemple:

C=RO, O=CERTSIGN, OU=CERTSIGN QUALIFIED CA CLASS 3 G2, CN=CERTSIGN QUALIFIED CA CLASS 3 G2

C=RO,O=CERTSIGN SA,CN=certSIGN Qualified CA,OrgId=VATRO-18288250

C=RO,O=DigiSign S.A.,UNDEF=VATRO-17544945,OU=DigiSign Certification Services,CN=DigiSign Qualified CA Class 3 2017