1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa cererea tip în format .doc.

2. Cererea se va transmite în format .doc fara a fi scanata sau semnata la adresele de e-mail utilizate de persoanele responsabile cu introducerea acestora in sistemul informatic conform cu tabelul de mai jos.

3. ATENTIE ! La rubrica Autoritate de Certificare Emitenta treceti exact ce scrie pe certificat (Emitent).

Exemple:

C=RO, O=CERTSIGN SA, CN=CERTSIGN QUALIFIED 2023 RSA CA/2.5.4.97=VATRO-18288250

C=RO, O=CENTRUL DE CALCUL S.A., OU=CERTDIGITAL/2.5.4.97=VATRO-2163993, CN=CERTDIGITAL QUALIFIED CA G4

C=RO,O=DigiSign S.A.,UNDEF=VATRO-17544945,OU=DigiSign Certification Services,CN=DigiSign Qualified CA Class 3 2017