Prin O.U.G. nr. 2 / 29.01.2014 s-a abrogat articolul prin care persoana asigurata incheia un contract de asigurat cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator.