Misiune: realizarea un sistem de asigurări sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi a asiguratului, având rolul de a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei.

Viziune: construind un sistem de asigurări performant, eficient şi transparent, va crește gradul de satisfacţie şi de încredere al asiguraţilor.

Obiective: potrivit dispoziţiilor art.271 din Legea 95/2006, atribuţiile principale ale Casei de Asigurări de Sănătate Prahova sunt următoarele :
- să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
- să administreze bugetele proprii;
- să înregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi sa le comunice CNAS;
- să elaboreze şi sa publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;
- să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;
- să furnizeze gratuit informaţii, consultanţa, asistenta în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
- să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
- să negocieze, sa contracteze şi sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;
- să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
- pot sa organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
- să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale;
- alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Fișiere atașate

Plan de masuri pentru imbunatatirea calitatii serviciilor.pdf