Conform Ordinului comun al Ministerului Sanata?ii si CNAS nr.1416/820/2020, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, începând cu data de 10 august 2020, persoanele care detin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de catre casele de asigurari de sanatate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale decontate  din bugetul Fondului Na?ional Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.
Pentru obtinerea acestor informatii, persoana asigurata va transmite o cerere tip, care poate fi solicitata la casa de asigurari sau poate fi descarcata de pe site-ul  casei  de asigurari de sanatate în evidenta careia se afla asiguratul, din sectiunea “Informatii pentru asigurati”, subsectiunea „Cetateni asigurati”.
Cererea, completata si semnata de catre persoana asigurata sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurari de sanatate sau se transmite prin e-mail cu semnatura electronica calificata si este însotita, dupa caz, de copia actului de împuternicire.
În cazul în care asiguratul  depune cererea la sediul  casei de asigurari de sanatate, se verifica identitatea solicitantului. În situatia în care solicitantul opteaza pentru transmiterea solicitarii prin intermediul postei electronice, acesta va completa în cerere o parola din 8 caractere, necesara accesarii raspunsului.
 În termen de 45 de zile de la data înregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate,  asiguratul va primi o lista  cu serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale, tehnologiile si dispozitivele asistive prevazute în pachetul de baza, precum si serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale si altele asemenea acordate în cadrul programelor nationale de sanatate curative decontate din bugetul FNUASS, întocmita în ordine cronologica, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuarii/eliberarii, precum si a contravalorii acestora. Informa?iile furnizate vor fi extrase din Platforma informatica din asigurarile de sanatate.

Fișiere atașate

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.doc