http://www.cnas.ro/page/brexit.html

 

I. Brexit - implementarea Acordului de retragere

La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană. În conformitate cu prevederile Acordului de retragere, Regatul Unit deține în prezent statutul de stat terț și nu mai participă la procesul decizional al UE.
Cu toate acestea, UE și Regatul Unit au convenit asupra unei perioade de tranziție care va dura până la 31 decembrie 2020. Până atunci, nu se va schimba nimic pentru cetățenii, consumatorii, întreprinderile, investitorii, studenții și cercetătorii din UE și din Regatul Unit. Dreptul UE se aplică în continuare Regatului Unit până la sfârșitul perioadei de tranziție.
 
Informații pentru cetățenii români
1. Informații generale
Dreptul la prestații sociale
Asigurări sociale de sănătate
Cetățenii europeni sosiți în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, care intră sub incidența Acordului de retragere, vor beneficia de dreptul la asigurări de sănătate în baza principiilor prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

2. Linkuri utile
• Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro
• Perioada de tranziție: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_ro
• Ministerul Afacerilor Externe – informații pentru cetățenii românihttp://www.mae.ro/node/52928
• Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
https://londra.mae.ro/node/2177
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014 domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca

Informații pentru resortisanţii britanici

1. Informații generale
Dreptul la prestații sociale
Asigurări sociale de sănătate
După încheierea perioadei de tranziție, dreptul la asigurări sociale de sănătate se acordă resortisanţilor britanici beneficiari ai Titlului III din Acordul de retragere și în condițiile prevăzute de acesta, cu respectarea legislației naționale în materie de asigurări de sănătate, respectiv a regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
Instituțiile competente pentru înregistrarea în sistemul de asigurări de sănătate din România sunt Casele de Asigurări de Sănătate teritoriale din raza de domiciliu a solicitantului.

2. Linkuri utile:
• Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro
• Perioada de tranziție:
 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_ro
• Ministerul Afacerilor Externe – informații pentru cetățenii britanici: http://www.mae.ro/node/52929
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca

 

 


II.Brexit (readiness) - finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020)
 

Informații generale
 
- Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană la 1 februarie 2020.
- Acordul de retragere  încheiat între Uniune și Regatul Unit a intrat în vigoare la acea dată, asigurând ieșirea ordonată a Regatului Unit, precum și securitatea juridică în domenii importante, inclusiv drepturile cetățenilor.
- În conformitate cu Acordul de retragere, dreptul Uniunii continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pentru o „perioadă de tranziție” care durează până la 31 decembrie 2020.
- Chiar dacă Uniunea Europeană și Regatul Unit vor încheia un parteneriat foarte ambițios care acoperă toate domeniile convenite în declarația politică până la sfârșitul anului 2020, retragerea Regatului Unit din acquis-ul UE, piața internă și uniunea vamală, la sfârșitul perioadei de tranziție, va crea în mod inevitabil bariere în calea schimburilor comerciale și transfrontaliere, inexistente în prezent.
- Începând cu 1 ianuarie 2021, vor exista consecințe pentru administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni, indiferent de rezultatul negocierilor. Începând cu 1 ianuarie 2021, perioada de tranziție care permite participarea temporară a Regatului Unit la piața unică a UE și la uniunea vamală se va încheia, punând astfel capăt liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor.
 
2. Informații specifice
 
a) Mobilitate
- Începând cu 1 ianuarie 2021, libera circulație între Uniunea Europeană și Regatul Unit se încheie. Acest lucru va avea repercusiuni asupra facilitării mobilității pentru toți resortisanții UE care nu sunt beneficiari ai Acordului de retragere și care doresc să rămână în Regatul Unit pe perioade mai lungi, indiferent dacă aceștia sunt studenți, lucrători, pensionari sau membri de familie ai acestora. Toate deplasările lor în Regatul Unit vor fi reglementate de legislația din Regatul Unit în materie de imigrație.
- Informații privind noul sistem de imigrație în Regatul Unit pot fi consultate prin accesarea site-ului web: www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know.

b) Coordonarea sistemelor de securitate socială/ Asigurări sociale de sănătate
- Pentru resortisanții UE care vor exercita o anumită formă de mobilitate în temeiul noului regim al Regatului Unit, coordonarea actuală a sistemelor de securitate socială prevăzută de reglementările Uniunii va înceta să existe.
- Chiar și în cazul unui viitor acord de parteneriat cu Regatul Unit, ar putea fi garantate numai anumite drepturi de securitate socială. Clauzele exacte care se vor aplica depind de rezultatul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit cu privire la viitorul parteneriat, de exemplu cu privire la costurile asistenței medicale sau drepturile la pensie.
 
3. Linkuri utile:
 
- Pregătirea pentru schimbări - Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor)
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN
- Aviz către părțile interesate– Normele UE cu privire la detașarea lucrătorilor :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/provision-services-posting-workers_en.pdf

 

Fișiere atașate

Comunicare CNAS ref conditii asigurati RO in UK (1) 8 dec.pdf Comunicare CNAS ref conditii resortisanti UK in RO (2) 8 dec.pdf declaratie asigurat britanic CIP.pdf P10287 rev.pdf ntrebări si răspunsuri Acord de cooperare UE UK.pdf Brexit - Intrebari si raspunsuri CNAS .pdf NOTA VERBALA UK nr 001din13 ianuarie 2021 in lb ro.pdf