” Anunt privind accesul la asistenta medicala în cazul angajatilor institutiilor UE, afiliati la Sistemul comun de asigurari de sanatate (SCAS) (Joint Sickness Insurance Scheme of the European Community institutions – JSIS):

Sistemul comun de asigurari de sanatate (SCAS) (Joint Sickness Insurance Scheme of the European Community institutions – JSIS) reprezinta un sistem specific de asigurare împotriva riscurilor de boala de care pot beneficia functionarii si agentii Comunitatii Europene. Acest sistem este complet autonom (se finanteaza prin contributiile functionarilor/agentilor europeni si ale institutiilor europene în calitate de angajatori) si independent fata de sistemele nationale de securitate sociala ale statelor membre si are ca temei juridic art. 72 din Statutul functionarilor Uniunii Europene cât si Protocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatii Europene (PPI).

SCAS/JSIS nu intra în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si în consecinta functionarilor/agentilor europeni nu le sunt aplicabile dispozitiile acestui regulament, acestia nefiind afiliati niciunui sistem de securitate sociala al vreunui stat membru.

Functionarii / agentii europeni pot beneficia de asistenta medicala acordata de catre orice furnizor din România, nu doar de catre furnizorii care îsi desfasoara activitatea în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din România. Asistenta medicala nu se deconteaza din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si nu se acorda gratuit, ci în conditiile reglementate prin actele normative care reprezinta cadrul legal special incident acestei categorii de persoane. Oficiul de Administrare si Plata a Drepturilor Individuale al Comisiei Europene este un serviciu intern al Comisiei Europene care gestioneaza drepturile financiare ale personalului Comisiei Europene si ale personalului altor institutii UE. În principiu, functionarii / agentii europeni trebuie sa achite în mod direct furnizorului de asistenta medicala pentru tratamentul acordat si primesc ulterior rambursarea din partea SCAS/JSIS.”