Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Statutului CAS Prahova astfel cum a fost aprobat de Ordonatorul principal de credite,   Casa   de  Asigurări   de   Sănătate   Prahova   este   instituţie   publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, cu sediul în Str. Praga, nr.1, Ploieşti, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    De asemenea, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu care respecta prevederile statutului cadru, aprobat de Consiliul de Administratie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.