Pentru obtinerea adeverintei eliberate de CAS Prahova, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, care s-au acordat în ultimele 12 luni, necesară pentru eliberarea certificatului de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, se poate proceda astfel:

          - Dacă persoana se adresează direct la CAS Prahova, aceasta va depune la registratura institutiei, o solicitare scrisă de eliberare a adeverintei, împreună cu o copie a formularului tip - Acordul pacientului cu afectiuni oncologice.

          - Dacă solicitarea se transmite prin mijloace alternative de comunicare (postă, email), aceasta va fi însotită de o copie a formularului tip Acordul pacientului cu afectiuni oncologice si a actului de identitate al acestuia si al persoanei desemnate sa-l insoteasca.

Fișiere atașate

Cerere pt emitere adeverinta pacient oncologic.doc Acordul pacientului cu afectiuni oncologice.doc