IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

 Avand in vedere prevederile:

 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE PRAHOVA, FACE URMATOARELE PRECIZARI:

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in luna martie 2017. Data limita de finalizare a procesului de contractare este de 31.03.2017

Procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si dispozitive medicale se desfasoara dupa cum urmeaza:

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 196/139/2017 privind aprobarea normaleor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului 161/2016).

Actele aditionale au valabilitate pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017

In ceea ce priveste contractarea cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, mentionam ca pe site-ul Ministerului Sanatatii – la sectiunea „Transparenta decizionala” se afla Proiectul de hotarare de Guvern privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2017-2019 (proiect de act normativ aflat in proces de aprobare).

 

Termenele si documentele necesare contractarii, specifice fiecarui domeniu de asistenta medicala se regasesc pe site-ul CAS Prahova, la adresa www.cnas.ro/casph/ - Informatii pentru furnizori - Furnizori de servicii medicale -  Informatii si anunturi contractare 2017.

Data limita de finalizare a procesului de contractare este 31.03.2017.

CONDUCEREA CAS PRAHOVA

Fișiere atașate

Calendar activitati contractare 2017.doc Anunt.doc TRANSPORT SANITAR.zip ASISTENTA PRIMARA.zip CLINICE.zip CONVENTII.zip DISPOZITIVE.zip FARMACII.zip INGRIJIRI LA DOMICILIU.zip PARACLINICE.zip RECUPERARE AMBULATORIU.zip SANATORII.zip STOMATOLOGIE.zip SPITALE.zip lista admis-respins spitale.xls lista admis-respins ambulanta.xls lista admis-respins asistenta primara.xls lista admis-respins clinice.xls lista admis-respins conventii.xls lista admis-respins dispozitive medicale-.xls lista admis-respins farmacii-.xls lista admis-respins ingrijiri la domiciliu.xls lista admis-respins investigatii paraclinice.xls lista admis-respins medicina dentara.xls lista admis-respins recuperare ambulatoriu.xls lista admis-respins sanatorii.xls Solutionare_contestatii.pdf