Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Ord.705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Fișiere atașate

Ord.CNAS nr. 705-2021 ptr.aprobarea documentelor justificative privind raportarea.pdf