Fișiere atașate

InformareTicagrelorumRevenire-noi.2022.pdf InformareTicagrelorum-noi.2022.pdf InformareHemlibra-noi.2022.pdf InformareNoiMedicamentePNS-oct.2022.pdf Informare Lynparza-sept.2022.pdf InformareEntresto-august2022.pdf Situatie_Contracte_Cost_Volum_Iulie_2022.pdf InformareEntresto-iunie2022_0001.pdf ListaProduselorBiologice-iunie2022.pdf PrecizariFormularPrescriptie-mai 2022.pdf Informare Imfinzi - mai 2022.pdf SituatieContracteCostVolumAprilie2022.pdf ListaProduselorBiologice- martie 2022.pdf InformareJevtanaCyramzaOnpattro-martie 2022.pdf In atentia medicilor specialisti-informare cost volum 14.02.2022.pdf Decizie suspendare autorizatie punere pe piata a medicamentului Vitafusal.pdf Ord.CNAS nr. 674-252-2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica ian2022.pdf Adresa CAS Eltrombopag13.01.2022.pdf Arhiva Anunturi pentru medici prescriptori.zip LegislatiePrescriereMedicamente2022.zip