Fișiere atașate

Categorii de asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.pdf Categorii de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.pdf Centralizator_privind_CM_aferent_perioadei_pentru_care_se_solicita_recuperarea_sumelor1.pdf Cererea de recuperare a indemnizatiilor suportate din FNUASS.pdf Anexa_10_cerere_angajatori1.doc Dobandirea calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii.pdf