Se suspenda punerea pe piata a medicamentului VITAFUSAL