Ordin CNAS nr. 539/2024 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordin CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice

Ordin MS 2524 din 15 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexei la ORDINUL 2494/2023 aprobare prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Adresa Metforminum

Adresa privind lista protocoalelor terapeutice martie 2024

Protoccol privind sprijinirea finantarii tratamentului cu medicamentul Entyvio

Informatii actualizate privind protocoalele terapeutice in vigoare

Informatii actualizate privind protocoalele terapeutice in vigoare

Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordin MS-CNAS 192-142_2017

Lista protocoalelor  terapeutice cu modificările şi completările ulterioare-  decembrie 2016

Ordin MS CNAS 1379 1023 nov 2015 protocoale terapeutice_CNAS 04.11.2015

ORDIN  privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la ORDINUL 1301/500/2008 privind aprobarea protocoalelor terapeutice- CNAS 30.07.2015

ORDIN  privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la ORDINUL 1301/500/2008 privind aprobarea protocoalelor terapeutice

ORDINUL 1301/500/2008 -partea I

ORDINUL 1301/500/2008 -partea II

privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

ORDIN 931/536/2013

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

ORDINUL 773/484/2014

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1301/500 din 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice