CONDUCERE EXECUTIVA CJAS OLT

 Nume si prenume  Functia
 ec. CIRJAN CARMEN-LIANA  DIRECTOR GENERAL
 ec. OPREA THEODORA  DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ
 ec. OANCEA SORINA-DANIELA  DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE 
 dr. PETRA                     ANTOANETA IOANA   DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC SEF