Hotarare privind politica de contractare a CAS Olt

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CJAS OLT