Hotarare privind avizarea suspendarii intrarii in vigoare a masurilor referitoare la politica de contractare CAS Olt

Hotarare privind politica de contractare a CAS Olt

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CJAS OLT