Precizări privind încheierea contractului de asigurare  la concedii

Precizări privind plata contributiei

Contract de asigurare

Acte preluare in plata

ACT ADIŢIONAL la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Anexa 9 - Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate