ANEXA_13 - Lista afecțiunilor care permit prezentarea la specialist fara bilet de trimitere