PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

SECRETARIAT P-DG

SERVICIUL CONTROL

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE PERSONAL 

COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMATIEI

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE SI PURTĂTOR DE CUVÂNT

DIRECŢIA ECONOMICĂ

COMPARTIMENT BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE 

BIROUL EVIDENŢĂ ASIGURAŢI ŞI CARDURI 

COMPARTIMENT CONCEDII MEDICALE

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

COMPARTIMENT LOGISTICĂ ŞI PATRIMONIU

REGISTRATURA

CASIERIE

DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

SERVICIUL DECONTARE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE 

COMPARTIMENT EVALUARE - CONTRACTARE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

COMPARTIMENT ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE

COMPARTIMENT ANALIZĂ CERERI ŞI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

MEDIC ŞEF

SERVICIUL MEDICAL

COMPARTIMENT PROGRAME DE SANATATE

COMPARTIMENT CLAWBACK