PT. OBTINEREA CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cerere tip pentru eliberarea cardului de asigurari sociale de sanatate

Documente necesare pentru obtinerea cardului european de sanatate

Cererea si documentele necesare în vederea procurarii cardului european se pot trimite astfel:

Pentru informații cu privire la obținerea cardului european de sănătate asigurații se poat adresa la numărul de telefon 0372756685 / 0723247954 (WhatsApp).

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cardul European se eliberează asiguratului numai în situația deplasării acestuia pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

 In vederea eliberarii cardului, persoana asigurata va depune la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta o cerere si documente care sa ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurari de sanatate verifica calitatea de asigurat a persoanei, urmand ca in situatia in care cererea este aprobata, costurile tiparirii fiind suportate din Fondul national Unic de Asigurari de Sanatate.

 Emiterea cardului european poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai în situaţia în care persoana care îl solicită nu face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii

 Cardul European se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate. In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea Cardului European, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat provizoriu de inlocuire a cardului.

 Perioada de valabilitate a Cardului european este de 2 ani de la data emiterii.

 Serviciile medicale acordate in baza cardului european nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acorda asiguratilor romani in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul Cardului european.

 Cardul nu acopera situatia in care persoana asigurata se deplaseaza in UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

 Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza de servicii medicale in Romania in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. In acest sens, furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pt obtinerea CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE DUPLICAT (doar in acest caz)

Contravaloarea cardului, în cuantum de 9,77 lei, se poate achita in contul:

RO18TREZ5065005XXX000228

CUI: 11340121
BENEFICIAR: CAS OLT
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD EUROPEAN SANATATE, NUME PLATITOR, CNP

_____________________________________________________________________________________