Adeverinta eliberare concediu medical

 - Adeverinta eliberare concediu medical (Ordin 502-417-2020) 

 

  Acte necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de CM - Angajator

  

   - Model cerere 

   - Centralizator CM aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor 

   Centralizator privind sumele de recuperat de la FNUASS 

   - Concediile medicale (exemplarul 2 – roz) aferente pt luna/perioada pentru care se solicita restituirea

   Model stagiu de cotizare

  

  

 Documente persoane fizice pentru care CAS OLT are calitatea de angajator asimilat

Acte necesare pentru preluarea in plata a concediilor medicale

CERERE-TIP privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)