In atentia furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare !

In conformitate cu Ordinul 106/32/18.02.2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, in cazul in care decizia de evaluare va expira, aveti obligatia de a depune la sediul CJAS OLT, documentele specificate mai jos si anexele corespunzatoare activitatii medicale pe care o desfasurati.

- Lista acte furnizori AMBULANTA (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

- Lista acte furnizori CLINICE (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

- Lista acte furnizori dispozitive medicale (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

- Lista acte furnizori MEDICINA de FAMILIE (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

Lista acte furnizori FARMACII (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

Lista acte furnizori ASISTENTA MEDICALA DENTARA (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

- Lista acte furnizori PARACLINICE (chestionarul de autoevaluare in atasamente)

    

Nota: Se va respecta formatul chestionarului de autoevaluare, completand prin incercuire raspunsul corect din propunerea DA/NU, iar documentele completate se vor transmite la adresa de email : evaluare@casot.ro

numar telefon contact : 0372.756.686

Fișiere atașate

cerere - Anexa 1.doc declaratie - Anexa 3.doc taxa de evaluare.pdf chestionar autoevaluare dispozitive medicale.doc chestionar autoevaluare farmacie.doc chestionar autoevaluare medicina dentara.doc chestionar autoevaluare paraclinic.doc chestionar autoevaluare transport sanitar.doc chestionar autoevaluare urgenta la domiciliu.doc anexa5.doc anexa6.doc anexa7 - pentru furnizorii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat.doc chestionar autoevaluare medicina de familie - medicina de specialitate.doc