CAS Olt, Aleea  Muncii  Nr. 1-3,  Slatina,  Olt 
 E-mail:    casot.fax@gmail.com

VA RUGAM  APELATI  DIRECT  TELEFONUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
NU EXISTA POSIBILITATEA COMUTARII LEGATURII TELEFONICE INTRE NUMERE
           
Nr. Compartiment Adresă de e-mail anterioara Adresă de e-mail ACTIVĂ telefon contact
1 Director General dir.gen@gmail.com dirgen@casot.ro 0725915460
2 Director Economic direc.casot@gmail.com direc@casot.ro 0722642598
3 Director Relatii Contractuale  dircontr.casot@gmail.com dircontr@casot.ro 0726330697
4 Medic Sef  medicsef.casot@gmail.com medicsef@casot.ro 0766488936
5 Evidenta Asigurati si Carduri Nationale evidenta.casot@gmail.com evidenta_asig@casot.ro 0372756690/691
6 FAX adeverinte asigurati si alte solicitari asigurati (fax to mail) casot.fax1@gmail.com casot.fax1@gmail.com 0372877481
7 Card European si Formulare Internationale olt.cardeuropean@gmail.com cardeuropean@casot.ro

0372756685

0723247954 (WhatsApp)

 

8 Dispozitive medicale/ingrijiri la domiciliu (raportari) dispozitive1.casot@gmail.com rapdisp@casot.ro 0372756687
9 Dispozitive medicale/ingrijiri la domiciliu (contractare) dispozitive1.casot@gmail.com ctrdisp@casot.ro 0735522876
10 Dispozitive medicale/ingrijiri la domiciliu (recomandari)   recomandari@casot.ro 0735522876
11 Concedii Medicale concedii.casot@gmail.com cm@casot.ro 0372756698/693/688
12 Buget Fin.Contabilitate contab.casot@gmail.com contab@casot.ro 0372756689/696
13 Achizitii Publice si Patrimoniu achizitii.casot@gmail.com achizitii@casot.ro 0372756688
14 Medicina Primara (raportari) mfamilie.casot@gmail.com rapmf@casot.ro 0372756684
15 Medicina Primara (contractare) mfamilie.casot@gmail.com ctrmf@casot.ro 0372756695
16 Paraclinice/Clinice ( contractare ) acds.casot@gmail.com (Alina Dragomirescu) ctracds@casot.ro 0372756681
17 Paraclinice/Clinice ( decontare ) retete.medici@gmail.com rapacds@casot.ro 0372756678
18 Asistenta spitaliceasca spital.olt@gmail.com spital@casot.ro 0372756678
19 Recuperare, Ambulanta, Med dentara acds.casot@gmail.com (Edi) contractare@casot.ro 0372756679
20 Farmacii ( decontare ) farmacii.casot@gmail.com rapfarm@casot.ro 0372756683
21 Farmacii ( contractare ) farmacii.casot@gmail.com ctrfarm@casot.ro 0372756676
22 Evaluare furnizori evaluare.casot@gmail.com evaluare@casot.ro 0372756686
23 Programe nationale de sanatate  pns.casot@gmail.com pns@casot.ro 0372756697
24 Serviciul medical si clawback clawback.casot@gmail.com clawback@casot.ro 0372756699
25 Raportari concedii medicale medici rapcm.casot@gmail.com rapcm@casot.ro 0372756699
26  Relatii Publice relatiipublice.casot@gmail.com relatiipublice@casot.ro 0722642596
27 Juridic si Contencios juridic.casot@gmail.com juridic@casot.ro 0372756672
28 Resurse Umane cru.casot@gmail.com resurseumane@casot.ro 0372756673
29 Serviciul Control  control.casot@gmail.com control@casot.ro 0735404965
30 Comp. Informatica info.casot@gmail.com it@casot.ro 0372756675
31 FAX Secretariat (fax to mail) casot.fax@gmail.com casot.fax@gmail.com 0372877480
32 Secretariat   secretariat@casot.ro 0372756671
33 Registratura    registratura@casot.ro 0372756690/691
34 Mail pt solicitarile de anonimizare DES DES anonimizare.des@casot.ro 0722642596
35 DPO CASOT DPO CASOT dpo@casot.ro 0722642596
36 Logistica si patrimoniu logistica.casot@gmail.com logistica@casot.ro 0372756688