Modificare agenda proces de contractare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru 2018