Având in vedere:

  Vă comunicăm faptul că pentru codificarea afecțiunii COVID-19 pe toate documentele medicale care utilizează pentru înscrierea codului diagnostic clasificația internațională a maladiilor C1M, revizia a 10-a OMS (C1M - 10) - Lista cu 999 coduri de boală, se va utiliza codul de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”