Bugetul stabilit  de Guvern pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2014 şi trimis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului României este  22,559 miliarde lei.


Pentru plata medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale:


De exemplu: