LISTA FURNIZORILOR DE SPECIALITATE CLINICA  AFLATI  IN CONTRACT PENTRU ANUL 2023

ANUNȚ CONTRACTARE CLINICE

CERERE INCHEIERE CONTRACT CLINICE

ANEXA 49 A -PROGRAM LUCRU PERSONAL STUDII SUPERIOARE -MEDICI

ANEXA 49 B-PROGRAM LUCRU PERSONAL STUSII MEDII ASISTENTI MEDICALI

ANEXA 49 C-PROGRAM LUCRU PERSONAL CONEX

ANEXA APARATURA MEDICALA CABINET

DECLARATIE PROGRAM CABINET ANEXA 45

DECLARATIE REPREZENTANT LEGAL CLINICE  CONTRACT CAS OLT

DECLARATIE REPREZENTANT LEGAL DESFASURARE ACTIVITATE

DECLARATIE MEDICI AMBULATORIU CLINICE

PROGRAM DE ACTIVITATE medici si asistenti

PROGRAM DE ACTIVITATE PSIHOLOGI