Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Programul naţional de sănătate mintală

Mai 13, 2014 00:00

Medicamente, materiale sanitare

Vezi mai mult

Programul naţional de boli endocrine

Mai 13, 2014 00:00

Se ocupă cu asigurarea în spital şi în ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei şi al guşei prin tireomegalie datorată carenţei de iod şi proliferării maligne

Vezi mai mult

Programul naţional de ortopedie

Mai 13, 2014 00:00

Activitățile includ asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare, asigurarea endoprotezelor articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală, pentru tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană, precum şi pentru tratamentul prin chirurgie spinală pentru bolnavii cu patologie tumorală degenerativă sau traumatică şi pentru tratamentul copiilor cu malformaţiilor grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică

Vezi mai mult

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

Mai 13, 2014 00:00

Are ca activități asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant pentru pacienţii transplantaţi și asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulină antihepatitică B) pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic.

Vezi mai mult

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

Mai 13, 2014 00:00

Asigură serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţiile medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor

Vezi mai mult

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

Mai 13, 2014 00:00

Asigură în spital materialele sanitare specifice epurării extrahepatice

Vezi mai mult

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

Mai 13, 2014 00:00

Subprogramul de radiologie intervenţională, subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

Vezi mai mult