Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

 

Structura:

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

 

Activităţi:

a) terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin tehnici endovasculare:

- stentare carotidiană, embolizarea cerebrală cu spirale, embolizarea cerebrală cu stent şi spirale, embolizarea cerebrală cu soluţie tip glue, embolizarea cerebrală cu particule, terapia endovasculară în AVC ischemic acut, în malformaţiile vasculare cerebrale şi tumori cerebrale profunde;

b) tratamentul malformaţiilor vasculare cerebrale şi tumorilor cerebrale profunde prin Gamma-Knife;

c) implantarea dispozitivelor de stimulare profundă la pacienţii cu maladie Parkinson;

d) pompe implantabile (intratecal subdural lombar);

e) terapia afecţiunilor vasculare periferice (angioplastia renală, angioplastia periferică cu balon, angioplastia periferică cu stent, tratamentul anevrismelor de aortă cu stent/graft, montare filtru vena cavă);

f) terapia unor afecţiuni ale coloanei vertebrale (disectomia mecanică, disectomia termică, nucleoplastie cu substanţe lichide tip alcool, vertebroplastie şi biopsie, infiltraţii discale paravertebrale);

g) terapia unor afecţiuni oncologice prin tehnici de embolizare (embolizare periferică cu particule, chemoembolizare hepatică cu particule, chemoembolizare hepatică cu particule încărcabile);

h) terapia hemoragiilor acute sau cronice posttraumatice sau asociate unor afecţiuni sau unor intervenţii terapeutice prin tehnici de radiologie intervenţională (embolizare periferică cu spirale, drenaje colecţii abdominale ghidate radiologic, drenaje biliare ghidate radiologic, TIPSS cu stent metalic, TIPSS cu sten-graft).

i) terapia prin stimulare cerebrală profundă a pacienţilor cu distonii musculare

Criterii de eligibilitate pentru:

a) terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin tehnici endovasculare:

- lipsa indicaţiei operatorii convenţionale;

b) tratamentul malformaţiilor vasculare cerebrale şi tumorilor cerebrale profunde prin Gamma-Knife:

- bolnavi cu malformaţii vasculare cerebrale şi tumori cerebrale profunde inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de mortalitate sau morbiditate neurologică gravă postoperator;

c) maladie Parkinson:

- boală Parkinson în stadiu avansat, cu fluctuaţii motorii severe şi/sau dischinezie;

- boală Parkinson cu compensare inadecvată cu toate mijloacele farmacoterapiei (maximală şi corect administrată).

Nu pot beneficia de implantarea dispozitivelor de stimulare profundă bolnavii cu maladie Parkinson care au:

- durată scurtă a bolii (mai puţin de 3 ani);

- demenţă sau psihoză;

- răspuns insuficient la medicaţia dopaminergică;

- stare generală mediocră, boli concomitente importante;

- leziuni structurale la nivelul ganglionilor bazali sau atrofie cerebrală severă.

d) lipsa indicaţiei operatorii convenţionale;

e) afectare discală fără indicaţie chirurgicală convenţională (tasări, fracturi sau alte leziuni cu risc de distrucţie a corpilor vertebrali);

f) tumori cu indicaţie de devascularizare în vederea intervenţiei chirurgicale;

g) bolnavi cu hemoragii acute sau cronice la care intervenţia chirurgicală ar pune viaţa în pericol.

h) bolnavi cu distonii musculare generalizate sau focale neresponsive la terapia cu toxină botulinică

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi: 1.490;

b) număr de tratamente Gamma-Knife: 470;

c) număr de stimulatoare cerebrale implantabile: 20;

d) număr de pompe implantabile: 15;

e) număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi: 2.720;

f) număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi: 280;

g) număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi: 675;

h) număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi: 565;

i) număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă: 5;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat: 4.358,30 lei;

b) cost mediu/tratament Gamma-Knife: 4.750 lei;

c) cost mediu/stimulator cerebral: 98.966,60 lei;

d) cost mediu/pompă implantabilă: 10.733,64 lei;

e) cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat: 1.393,35 lei;

f) cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat: 2.504,58 lei;

g) cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice tratat: 2.752,86 lei;

h) cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat: 1.210,93 lei;

i) cost mediu/pacient cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă: 176.206,00 lei.

Natura cheltuielilor:

1) dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice;

2) servicii prin tratament Gamma-Knife.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti [activităţile: a), b), c), d), f) şi i)];

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti [activităţile: a), c), e), f), g), h) şi i)];

c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti [activităţile: a), e), g) şi h)];

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi [activităţile: e), g) şi h)];

e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş [activităţile: a), d), e), f), g) şi h)];

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova [activităţile: a), e), f), g) şi h)];

g) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi [activitatea a)];

h) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti [activitatea e)];

i) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara [activităţile: a), e)];

j) Clinica de Angiografie şi Terapie Endovasculară "Hemodinamic" Bucureşti [activităţile: a), e), f), g) şi h)];

k) Institutul Regional de Oncologie Iaşi [activitatea g)];

l) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava [activităţile a), e), g) şi h)];

m) Spital Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" [activităţile a), e), f), g) şi h)];

n) Institutul Clinic Fundeni [activităţile e), g) şi h)];

o) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş [activităţile a), e) şi g)];

p) Societate Comercială SANADOR - S.R.L. [activităţile a), g) şi h)];

q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzeu" Timişoara [activităţile a), d), e), f), g) şi h)];

r) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti [activităţile a), e), f) g) şi h)];

s) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti [activităţile a), e), g) şi h)];

ş) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti [activităţile e) şi h)].

 

 

 

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

Obiective:

a) tratamentul microchirurgical al pacienţilor cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos;

b) tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag.

Activităţi:

a) selecţia pacienţilor pe baza datelor obţinute prin monitorizarea electroencefalografică de lungă durată;

b) examenul imagistic prin rezonanţă magnetică nativ şi cu substanţă de contrast, completat cu evaluarea stării psihice, comportamentale, ce apreciază capacitatea şi rezerva funcţională cerebrală;

c) realizarea procedurilor microchirurgicale neurochirurgicale: monitorizare intraoperatorie prin electrocorticografie, aplicare de electrozi subdurali pe suprafaţa cortexului sau în profunzimea parenchimului cerebral, rezecţia focarului epiteptogen, ghidarea rezecţiei chirurgicale prin intermediul neuronavigaţiei;

d) folosirea tehnicilor reconstructive în vederea reconstructio ad integrum a pacienţilor neurochirurgicali;

e) tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag.

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavi (copii şi adulţi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 45 ani) diagnosticaţi cu epilepsie focală farmacorezistentă care acceptă riscurile intervenţiei neurochirurgicale pe baza consimţământului informat şi care nu prezintă boli asociate severe (insuficienţe de organ, neoplazii progresive) care cresc riscurile intervenţiei sau minimalizează beneficiile;

b) bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos definită ca imposibilitatea stopării recurenţelor crizelor epileptice în pofida tratamentului medicamentos instituit după două tentative terapeutice cu medicaţie antiepileptică, corect selectată şi dozată adecvat, într-o perioadă de 2 ani;

c) bolnavi ce prezintă intoleranţă la tratamentul medicamentos anticonvulsivant (bolnavi polialergici).

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale: 75;

b) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag: 50;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale: 40.399,94 lei;

b) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos cu implant de stimulator al nervului vag: 99.951,91 lei.

Natura cheltuielilor:

- dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

b) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti.

c) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

 

Activităţi:

- asigurarea tratamentului bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal.

Criterii de eligibilitate:

- bolnavi cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, diagnosticaţi cu hidrocefalie de orice natură (congenitală sau dobândită, comunicantă sau obstructivă), care urmează să fie supuşi intervenţiilor chirurgicale pentru drenaj definitiv sau temporar (drenaj extern), precum şi pentru revizia sistemelor de drenaj.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

- număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi: 135;

2) indicatori de eficienţă:

- cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat: 1.693,84 lei.

Natura cheltuielilor:

- dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti;

b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia clinică neurochirurgie;

d) Spitalul Clinic de Pediatrie Iaşi;

e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Secţia neurochirurgie;

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia neurochirurgie;

g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Secţia neurochirurgie.

h) Societatea Comercială SANADOR - S.R.L;

i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;

 

 

 

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

Activităţi:

- tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular.

Criterii de eligibilitate:

- bolnavi cu sindrom postlaminectomie.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodular: 10;

2) indicatori de eficienţă:

- cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodular: 61.158,62 lei.

Natura cheltuielilor:

- dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

b) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzeu" Timişoara.