CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
1.    MODIFICARI LEGISLATIVE
      Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, reprezinta mecanismul de sprijin prin care statul roman protejeaza forta de munca in perioadele de incapacitate temporarara pentru munca, prin compensarea partiala sau integrala a veniturilor care nu pot fi realizate in aceste perioade de incapacitate.
    Principalele modificari legislative aparute in ultimul an constituie un factor suplimentar de protectie in ceea ce priveste:
    - persoanele asigurate care ingrijesc sau insotesc copiii cu afectiuni grave sau copiii diagnosticati cu boli infectocontagioase pentru care se instituie masura
izolarii;
    - persoanele care au suferit anumite tipuri de arsuri, inclusiv pe perioada de recuperare;
    - persoanele asigurate care insotesc pacientii oncologici cu varsta peste 18 ani la interventii chirurgicale si tratamente prescrise de medicul specialist.
     Pentru a veni in sprijinul persoanelor asigurate care ingrijesc copii cu afectiuni grave, legislatia specifica a suferit modificari, in sensul modificarii varstei pana la care apartinatorul acestora poate beneficia de concedii si indemnizatii, de la 16 la 18 ani. Deasemenea persoanele asigurate apartinatoare pot beneficia de concedii medicale pentru perioada in care ingrijesc copiii cu varsta de pana la 18 ani, pentru care a fost instituita masura izolarii, daca pentru apartinatori nu a fost instituita aceasta masura. Procentul de decontare este de 100% din baza de calcul a indemnizatiei, codul de indemnizatie fiind 92.
     Pentru asigurarea unei protectii suplimentare, persoanele care au suferit anumite tipuri de arsuri beneficiaza de concedii si indemnizatii pe toata durata de tratament, inclusiv pentru perioada de recuperare, legiuitorul delimitand acest tip de afectiune de alte tipuri de incapacitate temporara pentru munca, incluzand-o ca exceptie in categoria de afectiuni speciale alaturi de anumite boli cardiovasculare (reglementate strict), tuberculoza, neoplazii si SIDA. Acest tip de indemnizatie a primit o codificare suplimentara, codul de indemnizatie fiind 16, iar procentul de decontare este de 100% din baza de calcul a indemnizatiei.
      Pacientii oncologici cu varsta peste 18 ani beneficiaza de suportul conferit de modificarea cadrului legal, prin reglementarea insotirii de catre o persoana asigurata desemnata de catre acesta pe perioada tratamentelor prescrise de medicul specialist sau in cazul interventiilor chirurgicale. Numarul de zile de concediu medical de care pot beneficia insotitorii unui pacient oncologic este de 45 zile anual, evidenta fiind realizata la nivelul pacientului oncologic. Conditia ca insotitorii sa beneficieze de concediu medical, emis de catre medical curant al pacientului oncologic, este sa prezinte adeverinta care certifica numarul de zile de concediu de care a beneficiat in ultimele 12 luni si acordul pacientului oncologic. Acest tip de indemnizatie a primit o codificare suplimentara, codul de indemnizatie fiind 17, iar procentul de decontare fiind de 85% din baza de calcul a indemnizatiei.
 Dorim sa va reamintim si principalele modificari legislative in domeniul concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, cu caracter permanent, care au intervenit anterior perioadei analizate, pe perioada instituirii starilor de urgenta si de alerta:
? Certificatele de concediu medical pentru neoplazii si SIDA sunt acordate pentru un interval de un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, fara aviz medic expert.
? Certificatele de concediu medical pentru tuberculoza sunt acordate pentru toata perioada de tratament, pana la vindecare, fara aviz medic expert.
? Certificatele de concediu medical pentru bolile cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu acordul Ministerului Sanatatii, sunt acordate pentru o perioada de un an in intervalul ultimilor 2 ani.
 Persoanele care nu justifica stagiul de cotizare complet in Romania beneficiaza, in temeiul legislatiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatie Europene, de asimilarea stagiilor de cotizare atestate prin intermediul formularului european (E104) privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de  institutia competenta la care acestea au fost asigurate anterior.
- Indemnizatiile de concediu medical pentru carantina sau izolare sunt platite fara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare.
- Cuantumul brut lunar al indemnizatiilor de concediu medical pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul, incepand cu data de 21.07.2020.
-   Indemnizatiile de concediu medical pentru izolare se suporta din bugetul FNUASS din prima zi de acordare, incepand cu data de 03.08.2020.
-   Pentru salariatii care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc de fiecare angajator, daca la fiecare dintre angajatori indeplinesc conditia privind stagiul de asigurare. Aceasta prevedere produce efecte incepand cu data de 27.03.2020.
-   Adeverinta emisa de catre angajator, necesara pentru eliberarea  concediilor medicale, incepand cu data de 27 martie 2020, este eliberata persoanelor care indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare, precum si persoanelor carora li se elibereaza certificate de concediu medical pentr  afectiuni ce nu sunt supuse conditiei de stagiu de cotizare.
   Pentru cazurile în care nu este îndeplinita conditia privind stagiul de asigurare, persoana asigurata beneficiaza de o adeverinta medicala eliberata de catre medicul curant, în vederea justificarii absentei de la  locul de munca. Modelul adeverintei este stabilit de catre medicii curanti, dar acesta trebuie sa contina si informatiile minimale privind perioada necesara recomandata de repaus, codul de diagnostic, precum si parafa.
- Cererile de recuperare, centralizatoarele, precum si certificatele de concediu medical aferente solicitarilor se pot transmite catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta. In acest caz, certificatele de concediu medical transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta constituie document justificativ pentru plata.
 
2.    CONCEDIILE MEDICALE INTRE TEORIE SI PRACTICA
      Certificatul de concediu medical este un formular tipizat, ale carui forma si instructiuni de completare sunt aprobate de Ordinul 1092/745/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest formular este eliberat persoanelor asigurate in conditiile prevazute de art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, constituind singurul document justificativ pentru plata indemnizatiei.
  Pentru a beneficia de concediu medical si indemnizatie, o persoana trebuie sa intruneasca cumulativ doua conditii:
-   Sa indeplineasca conditia de stagiu minim de asigurare de 6 luni, anterior lunii in  care este emis concediul medical initial;
-   Sa prezinte medicului curant adeverinta emisa de catre platitorul de indemnizatii  sau, cu titlu de exceptie in cazul insotitorului pacientului oncologic, de catre casa de asigurari de sanatate la care pacientul oncologic este luat in evidenta ca persoana asigurata.
      Prin exceptie, persoanele asigurate pot beneficia de emiterea certificatelor de concediu medical fara prezentarea adeverintei în cazul urgentelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, al bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea, precum si în cazul carantinei.
    Persoana asigurata care nu indeplineste conditia privind stagiul minim de asigurare beneficiaza de o adeverinta medicala eliberata de catre medicul curant, în vederea justificarii absentei motivate de la locul de munca. Modelul adeverintei este stabilit de catre medicii curanti, dar acesta trebuie sa contina si informatiile minimale privind perioada necesara recomandata de repaus, codul de diagnostic, precum si parafa.
    La angajare, persoana juridica are obligatia solicitarii adeverintelor de stagiu de cotizare si de evidenta a zilelor de concediu medical de care a beneficiat salariatul sau a solicitarii declaratiei pe propria raspundere ca nu a inregistrat stagii de cotizare anterior. Verificarea se realizeaza prin solicitarea stagiului de cotizare Casei Judetene de Pensii.
    Incepand cu veniturile salariale aferente lunii ianuarie 2018, stagiul minim de cotizare necesar pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este de 6 luni anterior lunii producerii riscului. Modificarea prevederii O.U.G. nr. 158/2005 a fost introdusa prin O.U.G. nr. 99/2017, iar aplicarea a fost prorogata pana la data de 01.07.2018.
    Conform normelor de aplicare, numarul de zile stagiu de cotizare ce trebuie justificat de catre asigurat este egal cu numarul de zile lucratoare din cele 6 luni anterioare lunii in care a fost emis certificatul de concediu medical initial. Acest numar de zile trebuie intrunit in cele 12 luni anterioare lunii concediului initial.
    Astfel, conform exemplului prezentat anterior, stagiul de asigurare necesar este de 124 zile, reprezentand numarul de zile lucratoare din cele 6 luni anterioare lunii producerii riscului. Stagiul de asigurare efectiv realizat in aceasta perioada este de 101 zile dar, pentru ca asiguratul a inregistrat stagii de asigurare de 70 zile in cele 6 luni anterioare perioadei din care se constituie baza de calcul a indemnizatiei, stagiul de asigurare este complet prin asimilarea diferentei de justificat.
   O greseala frecventa este legata de calculul si plata indemnizatiilor fara indeplinirea conditiei de stagiu minim de cotizare, sau cu asimilarea de venituri brute realizate in cele 6 luni anterioare perioadei din care se constituie baza de calcul a indemnizatiei.
 
Situatia 1

 

Baza de calcul a indemnizatiei
           Luna                                   Decembrie   Ianuarie   Februarie   Martie   Aprilie     Mai  
           Venit brut realizat             2500       2500        2500      3000      3000       3000          16500
           Numar zile lucrate pentru   22         20          20        23        19         22            126
           care s-au realizat
           veniturile

Obs. Luna emiterii concediului medical initial Iunie (126 zile baza)
Aceasta situatie este proprie salariatilor care au realizat veniturile brute, in cele 6 luni anterioare lunii in care este emis certificatul de concediu medical initial, la angajatorul la care depune certificatul de concediu medical emis in luna Iunie.

Situatia 2

                      Venituri realizate la angajatorul A         Venituri realizate la angajatorul B
Baza de calcul a indemnizatiei
Luna                  Decembrie       Ianuarie         Februarie   Martie           Aprilie            Mai
                                                                                                               
Venit brut realizat     2500            2500             2500      3000             3000              3000        16500
Numar zile lucrate
pentru care s-au         22              20                20       23                19               22          126
realizat veniturile

 Obs. Luna emiterii concediului medical initial Iunie (126 zile baza)
 Aceasta situatie este proprie salariatilor care au realizat veniturile brute in cele 6 luni anterioare lunii in care este emis certificatul de concediu medical initial la angajatorii A si B, fara a-si desfasura activitatea simultan la acestia.
  Angajatorul B va constitui baza de calcul si din veniturile obtinute la angajatorul A
 
Situatia 3

 

Baza de calcul a indemnizatiei
Luna                   Angajator   Decembrie   Ianuarie   Februarie   Martie   Aprilie            Mai
                                                                                                               
                          A          2500       2500        2500       2500     2500             2500              15000
 Venit brut realizat
                           B           0          0          0        3000      3000             3000              9000


                          A           22         20          20        23        19               22                126
 Numar zile lucrate
 pentru care s-au
 realizat veniturile
                           B           0          0          0         23        19               22                64

Obs. Luna emiterii concediului medical initial Iunie (126 zile baza)
Aceasta situatie este proprie salariatilor care au realizat veniturile brute in cele 6 luni anterioare lunii in care este emis certificatul de concediu medical initial la angajatorul A si in ultimele 3 luni la angajatorul B.
Angajatorii A si B vor constitui baza de calcul separate, din veniturile realizate doar la acestia.
In aceasta situatie la angajatorul B nu sunt intrunite conditiile de stagiu de asigurare pentru plata indemnizatiei.

Probleme intalnite in activitatea de verificare a cererilor de recuperare, din punct de vedere medical si economic
    1. Calculul si plata indemnizatiilor pentru certificatele de concedii medicale cu depasirea numarului de zile de incapacitate temporara de munca fara aviz medic expert (peste 90 zile). Conform prevederilor art. 36^1 din O.U.G. nr. 158/2005 angajatorii au obligatia sa gestioneze numarul de zile de concediu medical de care au beneficiat salariatii, sa verifice elementele care se inscriu obligatoriu pe certificatele de concediu medical (conform Ordinului nr. 233/125/2006 si Ordinului 1092/745/2020) si sa respinga la plata certificatele de concediu medical completate eronat de catre medicii prescriptori.
                               CAUZE POSIBILE:
•    eliberarea eronata de catre angajator a adeverintelor fara o evidenta stricta a numarului de zile de concediu medical in ultimele 12/24 luni;
•    obtinerea de catre salariat a certificatelor de concediu medical pentru urgente medico-chirurgicale (fara obligatia prezentarii adeverintei) sau pentru incapacitate temporara de munca in zile de sarbatori legale, fara a le prezenta angajatorului;
•    angajatorul nu a solicitat la angajare adeverinte privind stagiul de cotizare si numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat în ultimele 12/24 luni.
  2. Prezentarea de catre angajatori a cererilor de recuperare indemnizatii pentru
concedii medicale cu urmatoarele deficiente:
     * certificate medicale necompletate in sectiunea PLATITOR;
     * certificate fara viza platitorului;
     * atasarea exemplarului alb in locul celui roz;
  * atasarea unei copii xerox a certificatului, neautentificata sau care nu prezinta viza medicului prescriptor ("conform cu originalul", semnatura si parafa medic prescriptor) in cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori simultan;
  * Certificate emise incepand cu data de 01.01.2022 - pe formulare cuprinzand 15 coduri de indemnizatie, iesite din uz la data de 01.01.2022.
• Conform Normelor de aplicare (Ordin 15/1311/2018) prezentarea de certificate de concediu medical dupa termenul legal, acordarea pentru perioade gresite si necompletarea integrala a certificatelor, constituie motiv intemeiat de refuz la plata.
      3. In cazul certificatelor de concediu medical initiale sunt stabilite gresit baza de calcul si zilele baza (pentru cele 6 luni anterioare lunii producerii riscului) fara a se tine cont si de perioadele lucrate anterior de catre salariat la alti angajatori sau institutii asimilate angajatorilor (AJOFM, AJPIS, etc)
     OBSERVATIE: La angajare, persoana juridica are obligatia solicitarii adeverintelor de stagiu de cotizare si de evidenta a zilelor de concediu medical de care a beneficiat salariatul sau a solicitarii declaratiei pe propria raspundere ca nu a inregistrat stagii de cotizare anterior. Verificarea se realizeaza prin solicitarea stagiului de cotizare Casei Judetene de Pensii.
    4. In cazul certificatelor de concediu medical în continuare principala problema intalnita este modificarea bazei de calcul (nementinerea bazei din certificatul de concediu medical initial) pentru fiecare certificat de concediu medical în continuare.
    5. In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori  problemele intampinate sunt:
•    persoane care se angajeaza la un nou angajator la care nu au stagiu de cotizare, dar isi desfasoara activitatea in continuare si la vechiul angajator – principala problema este asimilarea stagiului la noul angajator
•    incepand cu veniturile salariale ale lunii ianuarie 2018 bazele de calcul se constituie  in functie de veniturile realizate la fiecare loc de realizare.
  Principalele cauze identificate, generatoare de intarzieri in procesul de verificare si plata al cererilor de recuperare depuse, sunt:
-  termenele mari de raspuns din partea angajatorilor la solicitarile C.A.S. Prahova privind completarea si modificarea certificatelor de concediu medical, reconstituirea bazelor de calcul si rectificarea declaratiilor (in cazul angajatorilor cu puncte de lucru deschise la nivelul mai multor sau tuturor judetelor, completarea si modificarea certificatelor emise teritorial si ulterior rectificarea declaratiilor genereaza perioade mari de timp);
-  cresterea numarului de cereri de recuperare cu 20-25% incepand cu data de 01.01.2018, urmare a modificarilor in materia legislatiei fiscale, prin eliminarea compensarii lunare a obligatiilor de plata privind contributiile pentru concedii medicale din indemnizatiile platite salariatilor, care se suporta din F.N.U.A.S.S.;
-    cresterea numarului de cresteri de recuperare si a numarului de certificate depuse,  incepand cu veniturile aferente lunii martie 2020, cu pondere insemnata a certificatelor emise pentru carantina si izolare;
-    cresterea substantiala a numarului de angajatori inregistrati la nivelul judetului  Prahova, care a generat, proportional, cresterea numarului de cereri de recuperare  indemnizatii pentru concedii medicale, cereri carora la sunt atasate certificate de concediu medical ce variaza intre 1 si 1850 certificate, raportat la acelasi numar de persoane cu atributii specifice in inregistrarea, verificarea, aprobarea/refuzul, ordonantarea si arhivarea acestora;
- insuficienta volumului creditelor bugetare aprobate, raportat la soldul inregistrat si ritmul de depunere al cererilor de recuperare indemnizatii pentru concedii medicale.
    Eficientizarea activitatii de verificare si plata a cererilor de recuperare indemnizatii poate fi realizata prin aplicarea unei serii de masuri, precum modificarea legislatiei fiscale, in speta prevederile art. 167 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala, modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si Normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 15/1311/2018 in scopul compensarii drepturilor de recuperat ale angajatorilor privind indemnizatiile pentru concedii medicale cu obligatii de plata prezente sau viitoare ale angajatorilor.
    In temeiul art. 69 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala privind colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public, compensarea obligatiilor de plata prezente/viitoare ale angajatorilor ar putea fi realizata de catre A.N.A.F. – D.G.R.F.P. in baza situatiilor lunare asumate de catre casele de asigurari de sanatate privind sumele „certe, lichide si exigibile” reprezentand cereri de recuperare indemnizatii concedii medicale verificate din punct de vedere medical si economic.
                       Aceasta masura ar aduce multiple beneficii:
-    Scaderea necesarului de credite bugetare necesare platii indemnizatiilor pentru  concedii medicale solicitate de catre angajatori prin cererile de recuperare depuse;
-    In situatia angajatorilor care inregistreaza debite la plata contributiei asiguratorii pentru munca, a contributiilor sociale obligatorii sau impozitului pe venit, si  faciliteaza compensarea totala sau a unei parti din debitul datorat;
-    ANAF va inregistra o scadere a debitelor datorate de catre angajatori privind contributia asiguratorie pentru munca, contributiile sociale obligatorii si impozitul pe  venit.