După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  MARAMURES vor trimite pe mail la adresa maramures@casmm.ro datele certificatului digital pentru a fi introdus in sistem si anume:

     - cnp titular certificat

     - cod fiscal

     - nr serial certificat digital

     - perioada de valabilitate

     - emitentul certificatului

Dupa introducerea in sistem(SIUI) a certificatelor digitale, furnizorii vor primi un mail prin care se confirma acest lucru.

Dupa primirea mailului de confirmare se poate face conectarea ONLINE.